Beleidsplan Sjatoo010

De eerste stadswijngaard van Capelle aan den IJssel


Inleiding

Met het idee van een Stadswijngaard aan de noordzijde van de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Fascinatio wordt beoogd een nieuwe impuls te geven aan de vergroening van de wijk Fascinatio/Brainpark III en de entree naar Capelle een herkenbare en unieke uitstraling te geven (en hiermee de hittestress te beperken). Het aanplanten van de wijngaard heeft mede als doel een positieve impuls te hebben voor de wijk en haar bewoners/ondernemers op het vlak van samenlevingsopbouw/sociale cohesie.


Onze missie is:

 1. Vergroening en verduurzaming Fascinatio / Brainpark III

 2. Vergroten sociale cohesie bij bewoners en ondernemers door vrijwilligers werk in de wijngaard

 3. Verbetering uitstraling en herkenbaarheid Abraham van Rijckelvorselweg / verminderen hittestress

 4. Social return/maatschappelijke betrokkenheid/educatie

 5. Vergroten samenwerking en betrekken lokale ondernemersStatutaire doel (statuten van stichting Sjatoo010):

1. De Stichting heeft ten doel de samenlevingsopbouw in (woonwijk) Fascinatio te Capelle aan den IJssel te bevorderen middels het exploiteren van een wijngaard en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het exploiteren van een (stads)wijngaard die door vrijwilligers is aangeplant en wordt onderhouden om op deze wijze een biologische lokale wijn te produceren;

 • een eventueel batig jaarsaldo uit de opbrengsten van de (stads)wijngaard te investeren in (groen)projecten in Fascinatio te Capelle aan den IJssel;

 • gronden en eventueel andere activa te verwerven om deze ten behoeve van de wijnbouw in te kunnen zetten, danwel dienstbaar te laten zijn aan de wijnbouw, welke gronden en andere activa noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de wijngaard;

 • het exploiteren van een proeflokaal/wijnwinkel om wijn te kunnen verkopen;

 • het profileren door Nederlandse wijn aan te bieden.


3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


De Wijngaard

De helling aan de noordzijde van de Abraham van Rijckevorselweg is uniek en bovendien op het zuiden georiënteerd wat de plek gunstig maakt voor wijnbouw. De wijngaard zal tevens bijdragen aan een betere uitstraling van de Abram van Rijckevorselweg en deze vooral een unieke herkenbaarheid geven.


De wijngaard zal bestaan uit 5 locaties:

 1. Proefgaard (aangelegd 2019)

 2. Mid-gaard (Fase 1 aangelegd 2020)

 3. Oost-gaard (Fase 2 planning aanleg 2021)

 4. West-gaard (Fase 3 planning aanleg 2022

 5. Bouw Toolshed / instructielokaal (vrijwilligers en scholing)


Werving van Gelden/verwachte opbrengsten

Maatschappelijk:

Verbeterde leefbaarheid Fascinatio en omliggende wijken

Verbindende factor voor bewoners en ondernemers van de omliggende bedrijven

Mogelijkheden educatie aan scholieren, bewoners, ondernemers en vrijwilligers

Vergroening middels een duurzame en structurele aanvulling


Financieel:

De stichting werft fondsen voor de aanvang bij gemeente, charitatieve instellingen en middels donatie van bedrijven of particulieren. Vanaf het derde jaar moet de wijngaard qua kosten/baten self supporting zijn en een netto opbrengst genereren. De stichting zal geen betaalde krachten in dienst hebben. Eventuele onkosten gemaakt door bestuur en of vrijwilligers kunnen door de stichting worden vergoed.


Werkzaamheden van de stichting Sjatoo010

De stichting werkt met vrijwilligers/bewoners en ondernemers (inmiddels 39) die gezamenlijk de wijngaard aanleggen en onderhouden. Vanaf jaar 3 na aanplant zal er geoogst worden, maar vooralsnog zal het proces van vinificatie worden uitbesteed. Verder zal de stichting zich inzetten voor voorlichting en educatie Eventuele positieve resultaten geïnvesteerd zullen worden in vergroening c.q. groenprojecten in Fascinatio en directe omgeving.


Het bestuur(tevens oprichters) van de "Stichting Sjatoo010" bestaat uit:

Hans Tobé:                           -voorzitter

Rob Verduin:                        -vice voorzitter

George Westerbeek :          -coordinatie vrijwilligers en techniek

Jan Kok:                                -penningmeester

Claudia Smulders:              -marketing en communicatie


Het bestuur vergadert minimaal 4 maal per jaar en zal 1x per jaar verslag doen van eventuele opbrengsten van de wijngaard alsmede van de uitkeringen ten behoeve van groenprojecten of investeringen.  Het bestuur van de stichting heeft geen betaalde krachten. Een eventuele beloning zal gemaximeerd zijn tot de wettelijke vrijwilligersvergoeding.