Stichting Wijngaard Sjatoo 010


Voor de realisatie, exploitatie en het bestuur van de wijngaard is een Stichting opgericht, genaamd Stichting Sjatoo 010. De Stichting zal met behulp van lokale vrijwilligers de wijngaard exploiteren, wijn produceren en verkopen en een eventueel batig saldo ten goede zal komen aan projecten in de Capelse wijk Fascinatio.


Het doel van de stichting

De stichting heeft ten doel de samenlevingsopbouw in (woonwijk) Fascinatio te Capelle aan den IJssel te bevorderen middels het exploiteren van een wijngaard en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  1. het exploiteren van een (stads)wijngaard die door vrijwilligers is aangeplant en wordt onderhouden om op deze wijze een biologische lokale wijn te produceren;
  2. een eventueel batig jaarsaldo uit de opbrengsten van de (stads)wijngaard te investeren in (groen)projecten in Fascinatio te Capelle aan den IJssel;
  3. gronden en eventueel andere activa te verwerven om deze ten behoeve van de wijnbouw in te kunnen zetten, danwel dienstbaar te laten zijn aan de wijnbouw, welke gronden en andere activa noodzakelijk zijn voor het exploiteren van de wijngaard;
  4. het exploiteren van een proeflokaal/wijnwinkel om wijn te kunnen verkopen;
  5. het profileren door Nederlandse wijn aan te bieden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur van de stichting (tevens de oprichters) bestaat uit:

Hans Tobe (voorzitter)

Rob Verduin (Secretaris / vice voorzitter)

Jan. Kok (Penningmeester)

Claudia. Smulders

George Westerbeek

Stichting Sjatoo010 staat ingeschreven in het Kvk onder nummer 77048466, RSIN 860883711