Het proefstation Wijngaard Sjatoo 010

In 2019 is het proefstation of proefwijngaard aangelegd. Hier vindt U een informatiebord met informatie over de wijngaard. Hier zijn twee druivenrassen geplant, te weten de Solaris (witte druif) aan de linkerzijde en de Regent (rode druif) aan de rechterzijde. Met dit proefstation wilden de initiatiefnemers en vrijwilligers ervaring opdoen met de aanleg en het onderhoud van een wijngaard, maar ook om te kunnen laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe e.e.a. er dadelijk gaat uitzien.

Onder de druivenranken zijn schelpen gestort die in de loop der tijd witter zullen worden en tevens kalk zullen afgeven aan de grond. Daartussen is een kruiden/bloemen mengsel gezaaid. Het Kruiden/bloemen mengsel en de schelpen creëren tevens een goede bodem voor bijen (en andere insecten), hierbij laten wij ons adviseren door de stichting Nederland Zoemt die zich inzet voor het welbevinden van “de bij”.


De Midgaard

Van de drie beoogde wijngaarden is in 2020 de Midgaard gerealiseerd. Hier staan 500 wijnstokken van het ras Solaris. Het hele project kent een duidelijke fasering wat nodig is om ervaring op te doen en de organisatie van vrijwilligers op te bouwen. Na de Midgaard zal eerst de Oostgaard en later de Westgaard worden aangelegd. Of dit ook wederom met de Solaris druif zal worden gedaan is nog niet bepaald.